Kontakt - Zdjęcia współczesne

K O M U N I K A T Y
1. Rejestracja na galerii z opcją dodawania zdjęć.

Aby otrzymać konto na galerii należy wysłać wiadomość e-mail na adres: omni-bus@omni-bus.eu z prośbą o dodawanie zdjęć zawierającą próbkę zdjęć pozwalającą na ocenę stylu i jakości zdjęć.
Po ocenie zdjęć wysyłana jest wiadomość e-mail zawierająca odmowę lub zgodę na publikację zdjęć. W przypadku zgody na publikację zdjęć użytkownik proszony jest o podanie nazwy użytkownika (login) jakim będzie się posługiwał.

2. Rejestracja na galerii jako komentator (bez możliwości dodawania zdjęć).

Aby otrzymać konto na galerii należy wysłać wiadomość e-mail na adres: omni-bus@omni-bus.eu z prośbą o komentowanie zawierającą informację o nazwie użytkownika (login) jakim będzie się posługiwał.

3. Likwidacja konta na galerii.

W celu usunięcia konta na galerii należy wysłać wiadomość e-mail na adres: omni-bus@omni-bus.eu z prośbą o usunięcie zawierającą informację o nazwie użytkownika (loginu) jaki należy usunąć.

W opisie pliku jak i komentarzach prosimy o wpisywanie wydarzeń oraz zdarzeń związanych z komunikacją a nie własnych poglądów politycznych, religijnych itp.
!!! Zasady panujące na galerii !!!